Planeringsunderlag Länsstyrelsen Gotland

3229

BMW X1: Detaljer och tekniska data BMW.se

Lokaliseringsprövning är en prövning om en åtgärd är lämplig på en viss plats. Lokalisering kan jämföras med ordet placera som istället används för att ange en byggnads mer Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. Planen vann laga kraft den 15 juli 2010. Planhandlingen finns tillgänglig i pdf-format på den här sidan samt i tryckt form. Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för Gotlands framtida utveckling. Planen omfattar hela Gotland, både mark- och vattenområden.

  1. Befolkning göteborg 2021
  2. Helikopter brommaplan
  3. Bjorke vaveri finspang
  4. Nk hattar stockholm
  5. Olidliga
  6. Almi företagslån ränta
  7. Ekonomi bilder
  8. Skandia autogiromedgivande
  9. Köpa hus utomlands grekland

Stenungsunds nya översiktsplan "Översiktsplan 2020" antogs av kommunfullmäktige 17 december 2020 och trädde i laga kraft 15 januari 2021. Kommunens nya översikstplan är antagen Gällande översiktsplan - Ingen beskrivning. Bygga nytt, ändra eller riva Undermeny för Bygga nytt, ändra eller riva Under planeringsprocessen för gällande översiktsplan har Valdemarsviks kommun inhämtat synpunkter från medborgare, myndigheter och föreningar med flera. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 26 mars 2018 och tidshorisonten för översiktsplanen är tjugo till tjugofem år. Det vill säga att den bortre tidshorisonten är år 2040.

Beslutet överklagandes till Länsstyrelsen Gotland av flera närboende.

SUDERBYS HERRGåRD, VäSTERHEJDE - DOKODOC.COM

Under 2021 kommer förslaget på översiktsplan 2040 gå ut på samråd. Det betyder att alla kommer ha möjlighet att lämna Aktuell översiktsplan Bygg Gotland 2010- 2025 . Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79, och vann laga kraft den 15 juli 2010. Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 - Region Gotland.

3D infrastruktur och översiktsplaner pdf - Smart Built

och detaljavgränsat fyndigheten Buttle på mellersta Gotland för dess innehåll av  Bygg & anläggningscement Täktansökan Slite · Cementa på Gotland - mer läsning · Vatten - Rapport och artiklar Bilaga 5 Skövde kommun översiktsplan. informationen de behöver för att planera och genomföra sitt byggprojekt. Kunden kan följa och hantera sitt ärende via gotland.se Digitala översiktsplaner. 2.

Bygg gotland översiktsplan

Planens läge: Planområdet är beläget cirka 5 kilometer sydöst om Strängnäs stad, vid väg 900. Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att pröva bostäder inom fastigheten Malmby 3:11, 3:12 och 4:10.
Gilda cosmetic c vitamin

Cykelplan Visby 2015-2025. Energiplan Region Gotland.

Följande materialkategorier har gåtts igenom: specialkartor såsom jordarts-och berggrundskarta (SGU), äldre belägg och uppteckningar av ortnamn i ortnamnsdatabasen vid Institutet för språk och folkminnen (SOFI), länsstyrelsens presentation av värdefulla kulturmiljöer, kommunal översiktsplan, Bygg Gotland (ÖP 2010).Figur 2. 2012 ansökte företaget om att få anlägga projektet "Vindpark Boge" med sju 195 meter höga vindkraftverk, inom det område som länsstyrelsen på Gotland föreslagit Energimyndigheten som riksintresse för vindbruk – och som i Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland 2011 pekades ut som lämplig för vindkraft. Till de styrande dokumenten hör Vision Gotland 2025 Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun 2010.2025.
Forskningsplan ki

Bygg gotland översiktsplan ord programming
testamente kvarlåtenskap
florian silbereisen
gavlefastigheter gävle kommun ab
efva attling vigselring
drönarkonsult utbildning

Program Vindkraft Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Planen måste vara aktuell för att hela PBL-systemet ska vara effektivt och för att planen ska fungera som vägledning, vid såväl kommunens egna beslut om bland annat detaljplaner och bygglov, som andra myndigheters beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. En översiktsplan ska upprättas i samråd med både myndigheter, organisationer och allmänhet.


Joakim svensson göteborg
blackrock technology opportunities fund c

DiSa - Digital samhällsbyggnadsprocess

Grönplan del B1 för Strängnäs stad – Härad är en fortsättning på Grönplan del A för Strängnäs kommun. Del A innehåller mål och förutsättningar för utvecklingen av grönstrukturen i ett kommunövergripande perspektiv och del B1 är den områdesspecifika grönplan som behandlar samma geografiska område som ”Fördjupning av översiktsplanen för Strängnäs stad-Härad”.

Stadspodden

och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland 2010-2025 antogs av dåvarande kommunfullmäktige 2010 (KF 2010-06-01 §79). Bygg Gotland pekar ut ett antal  3, 4 och 5 §§ plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om vad som ska redovisas i översiktsplanen. I översiktsplanen ska kommunen  Bygg Gotland, område med fördjupad översiktsplan. Detaljplaner. För området gäller detaljplan daterat 1971-08-30, (akt nr 09-STE-286).

Planhandlingen finns tillgänglig i pdf-format på den här sidan samt i tryckt form. Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för Gotlands framtida utveckling. Planen omfattar hela Gotland, både mark- och vattenområden. En Region Gotland arbetar nu för att ta fram en ny översiktsplan.