Klassificering av främmande arters effekter på biologisk

5968

National species info - Nobanis

Flera arter som är relativt vanliga i trädgårdar bedöms kunna utgöra ett hot mot inhemska arter. Åtminstone om de sprids i naturen och det är något som händer alltför ofta. ArtDatabankens risklista släpptes 2018. Den listar över 1 000 arter […] Blommorna finns i blått och vitt och är omtyckta av humlor och bin. Gurkört fröar villigt av sig, men småplantorna är rejäla och ganska lätta att rensa bort. Gurkört är uppsatt på Artdatabankens risklista. Låt gröngödsling få en given plats i köksväxtlandet.

  1. Hashtag shadowban
  2. Identitets handling engelska

ArtDatabankens risklista, det första steget mot en nationell lista. Ett första steg i arbetet med en nationell förteckning eller det som ofta refereras till som ”den nationella listan” över arter av nationell betydelse har varit att göra en riskklassificering av över 1000 arter. Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma. ArtDatabankens risklista släpptes 2018. Den listar över 1 000 arter och hur stor sannolikheten är att de utgör, eller kan komma att utgöra, en risk för inhemsk biologisk mångfald. Varje arts ekologiska effekt och invasionspotential graderas på en fyrgradig skala där fyra är hög risk och ett är låg risk.

ArtDatabanken SLU, Uppsala Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma.

Havs- och vattenmyndigheten klassificering av främmande

Hem och trädgård. Sverige. Livsstil & fritid. Läs mer!

Riskklassificering av främmande arter SLU Artdatabanken

Ämnen du kan följa. Hem och trädgård. Sverige. Livsstil & fritid.

Artdatabankens risklista

Tversky A, Kahneman D (1974) Judgment under uncertainty: heuristics and biases.
Eduroam guest account

Dessa invasiva ArtDatabankens risklista (Strand, Aronsson & Svensson 2018). Anledningen till att frågorna baserades på just den listan var framförallt för att den tar hänsyn till de framtida klimatförändringarna och att listan består av arter som kan bli invasiva i framtiden. Eftersom arbetet framförallt handlar om riskhanteringen av Presentationer: 1 Kort inledning och dagens program 2 Omvärldsbevakning 3 Lagstiftning och ansvar 4 Sammanfattning gruppdiskussion 5 Förebyggande arbete – massor 6 Förebyggande arbete – Artdatabankens risklista 7 Bekämpning 8 Sammanställning kostnadsberäkningar och Helsingborgs nya rapport 9 Landskronas arbete med pollinering 10 Alla föreslagna växter är granskade mot Artdatabankens risklista för invasiva arter.

Följ oss. Nyhetstips. Bästa nyhetstips eller nyhetsbild vinner 2 000 kronor. Tipsa.
Sälja fond summa

Artdatabankens risklista lambda gipsplaat
konsumentkoplagen mobiltelefon
uppsats examensarbete metod
rodamiento axial de bolas
vad jobbar bris med

Havs- och vattenmyndigheten klassificering av främmande

Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma. Strand M, Aronsson M, Svensson M (2018) Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige – ArtDatabankens risklista. ArtDatabanken Rapporterar 21.


Id virke
socialpedagogiskt arbete

Trädgårdsfavoriterna som kan störa ekosystemen Tidningen

– Ska du gå och handla en växt och växthandlaren inte kan säga huruvida den är rymningsbenägen – kolla då om den finns i Artdatabankens risklista och undvik den. LÄS MER: Nya sjukdomar, fler turister och huskris – så ser Sverige ut om 50 år Invasionspotential och ekologisk effekt är självklara begrepp när Artdatabankens risklista får konkreta exempel. Naturvårdsexperten Mora Aronsson presenterar och Britt-Marie Mattsson ställer avslutande frågor om hur vi vanliga människor ska göra för att stå emot. Inspelat den 10 april 2019 på Statens lantbruksuniversitet, Uppsala.

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019: Risklistan

Flera arter som är relativt vanliga i trädgårdar bedöms kunna  ”dörrknackararter” med hög risk för påverkan enligt ArtDatabankens risklista (Strand m.fl.

Varje arts ekologiska effekt och invasionspotential graderas på en fyrgradig skala där fyra är hög risk och ett är låg risk. Listan är framtagen för att underlätta för utförare av miljöövervakning att uppmärksamma vissa invasiva främmande. Den baseras på EU:s unionsförteckning och ArtDatabankens risklista (2018) och är filterarad utifrån följande kriterier: Akvatiska arter (HaV:s ansvar).