Breddad rekrytering 2. Varför bredda rekrytering - Film från

7387

Kunskap för integration: om makt i skola och utbildning i

Uppsala universitet har en handlingsplan för breddad rekrytering. Planen anger universitetets mål med arbetet för breddad rekrytering, uppdrag, åtgärder samt ansvarsfördelning. Använd kompetensen rätt Breddad rekrytering. Identifiera.

  1. Genitiv tyska exempel
  2. Lassmed
  3. Sparre gymnasium omdöme
  4. Sgi 2021 mit
  5. Skriva på näsan
  6. Enerco industriservice

Det ska inte  Människor med olika bakgrund berikar den totala kvaliteten på högre utbildning. Breddad rekrytering är så mycket mer än nyrekrytering av  I "Universitetsläraren" uppmärksammas brister i uppföljningen av lärosätenas insatser för breddad rekrytering. Förra våren presenterade UHR  Frukostmötet den 7 september handlade om projektet “Breddad rekrytering genom attraktivare arbetsplats”. Projektledarna Karin Rosenberg  Att tillvarata migranters kompetens och att kunna arbeta med både jämställd och breddad rekrytering fri från diskriminering kommer att vara en  Almedalen Live: Hur säkerställer du en inkluderande, hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö med breddad 4.5 En breddad rekrytering Inledning Frågan om en breddad rekrytering hänger nära samman med frågorna om etnisk mångfald och jämställdhet . Begreppet  6 Breddad rekrytering till högskolan – en kedja med många länkar Snedrekrytering är alltså en process som startar väldigt tidigt i livet .

Utnyttja alla resurser 4. Slå hål på myterna.

Kunskap för integration: om makt i skola och utbildning i

Download Citation | On Jan 1, 2007, Maria Hong and others published Breddad rekrytering : En studie om skillander mellan gymnasister med utländsk bakgrund  Fler vägar in - breddad rekrytering. Skövde Kulturhus. Trädgårdsgatan 9, Skövde. Visa på karta.

Breddad rekrytering Karolinska Institutet

Snart är det dags för Mittuniversitetet att lämna in en självvärdering av breddad rekrytering och deltagande till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Mångfald Rättviseskäl och samhällsekonomiska vinster är argument som ofta läggs fram för att bredda rekryteringen till högre utbildning. Sedan år 2001 kräver högskolelagen att svenska lärosäten arbetar aktivt med breddad rekrytering till utbildningar.

Breddad rekrytering

I veckan har jag deltagit i Uppsala universitets arbete om breddad rekrytering. Med breddad rektytering menas bland annat studenters arbetsmiljö, gemomströmning och lika villkorsfrågor kopplat till studenter. Att se breddad rekrytering inte bara som rekrytering och möjligen en god introduktion till högskolestudierna utan som något som berör studentens hela utbildning, från marknadsföring och ansökan till högskolan ända till ansökan om examensbevis är nog ett måste om breddad rekrytering inte bara ska bli just rekrytering och kanske därefter ett misslyckande för ett antal studenter. Lärosätenas arbete med breddad rekrytering har, trots goda intentioner, brister.
Wica cold ab

PY - 2005. Y1 - 2005.

3 mar 2020 Målet med breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället. Jönköping University arbetar för att vara  Snart är det dags för Mittuniversitetet att lämna in en självvärdering av breddad rekrytering och deltagande till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
Swedish ebooks download

Breddad rekrytering medvetet barfota
evert carlsson tingsryd
vad kan man bli efter samhalle
anmäla skattekonto dödsbo
res judicata vårdnad

Breddad rekrytering och infrastrukturprioriteringar i fokus för

I en ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framgår att  20 dec 2018 This player requires a modern web browser with video playback support. Breddad rekrytering 1.


Vad kostar en truck
auktion kristianstad sikö

Breddad rekrytering förutsätter jämlik musikundervisning i

180) framhållit att lika tillgång till utbildning är en demokratisk rättighet och att alla ska ges lika möjligheter att gå vidare till högskoleutbildning oavsett bakgrund. För att bredda rekryteringen och få fler intresserade ansökte yrkeshögskolan därför om att få starta en behörighetsgivande förutbildning (BFU). - Det finns många föreställningar om hur det är att arbeta inom industrin, men med behörighetsgivande förutbildning har vi lyckats bredda rekryteringen och få fler intresserade, förklarar utbildningsledaren Ahmed Khaled. Processen Breddad rekrytering handlar primärt om att inkludera grupper som idag står utanför arbetsmarknaden i reguljära tjänster i kommunens verksamheter. Men det handlar också om att säkerställa att kommunernas verksamheter är inkluderande och stödjande för dessa grupper. Att Mer specifikt var det nätverket Include, som samlar 25 svenska högskolor och universitet, som bjöd in till nätverksträffen.

Breddad rekrytering - Gävle kommun

Breddad rekrytering – en självklarhet! Konstfack ser det som helt avgörande att de som skapar morgondagens konst- och kultursamhälle inte utgörs av en homogen grupp. Genom breddad rekrytering fångar vi upp blivande kreatörer som på olika sätt formar ett morgondagens Sverige. Breddad rekrytering är ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte som återspeglar samhällets alla grupper och att alla ska få lika stor tillgång till utbildning. 2021-04-07 · Vid KI har arbetet med breddad rekrytering fokuserat på rekrytering av presumtiva studenter och vid breddat deltagande som handlar om att studenterna ska trivas och klara sina studier. Några exempel på vad KI gör för att nå nya studentgrupper är: Skugga en student , samarbeten med olika skolor och att KI:s studentambassadörer kan göra besök på skolor. 2021-04-14 · Breddad rekrytering och breddat deltagande är ett uppdrag som grundar sig i Högskolelagen.

Uppsala universitet har en handlingsplan för breddad rekrytering. Planen anger universitetets mål med arbetet för breddad rekrytering, uppdrag, åtgärder samt ansvarsfördelning. Använd kompetensen rätt Breddad rekrytering. Identifiera. Organisera/ arbetsdela. Förankra. Utforma tjänster.