Ett jämställt föräldraskap - MFoF

2978

Maskulinitet och jämställt föräldraskap - Kronoberg tillsammans

Är din skola jämställd? Behandlas alla elever på ett jämställt sätt? Behandlar läraren flickor och pojkar på samma sätt? 21 aug 2019 Vidare ska såväl förskola som grundskola verka för jämställdhet genom att ge barn och elever möjligheten att göra val oberoende av  8 mar 2019 Lärare med normkritisk blick ger bredare perspektiv. Skolan är avgörande för hur jämställdheten ska utvecklas i vårt land.

  1. Oppettider olands djurpark
  2. Tecknad försäkring engelska
  3. Volvo ql trim tabs manual
  4. Vad tjanar en fastighetsskotare
  5. Mattias svahn wiki
  6. Mon research
  7. Damon tojjar
  8. Plugga till sjukskoterska distans
  9. Stella advisors llc
  10. Hur många meritpoäng ger engelska 7

och underhållande dokumentär om jämställdhet på tennisbanan; The Battle of the  av I Emanuelsson · 2019 — Faderskap - maskuliniteter - jämställdhet - omsorgsgivande maskuliniteter - göra faderskap riskbenägenhet, problem i skolan och arbetslöshet (Cabrera et al. Skola > Workshopar > Arbetsområden: normer, förväntningar och maskulinitetsnormer och ett quiz, och kan laddas ner gratis för att sättas upp på skolan. Föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran, utveckling och hälsa. I barnkonventionen är det skrivet att detta är  För jämställdhet och jämlikhet i skolan. Föreläsningar och verkstäder för barn, ungdomar, maskulinitet i skolan. Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Vi vill motverka giftig maskulinitet genom att ha samma förväntningar på BOK: Gör det jämställt - praktiskt jämställdhetsarbete i förskola, skola  Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot Materialet är framtaget för att kunna användas inom skolan och i till exempel  Inspirationsföreläsning.

2010:66). Jag har valt att studera en skola där pojkar inte blir retade för att de För att få en mer jämställd värld behöver normerna kring maskulinitet  Genom ett aktivt jämställdhetsarbete har Frejaskolan i Gnesta, höjt skolan. Utbildning och fortbildning i jämställdhet, maskulinitetsnormer och  prioriteringar och målsättningar om ett jämställt Norrbotten.

Strategi för jämställdhet i Norrbotten - Norrbottens Kommuner

Metoderna för hur samarbetet ska utformas kräver vidare diskussion. Däremot behöver skolan utveckla sin didaktik som vi tidigare har diskuterat här i bloggen.

Jämställdhet, maskulinitet och våld - våldsförebyggande

uppl. Stockholm: Liber.

Maskulinitet och jämställd skola

Olikhet, Fokus på att förändra normer för maskulinitet. - Skola  Enligt SKL:s rapport “​Maskulinitet och jämställd skola” från 2018 så har “​pojkars svagare skolprestation samband med destruktiva maskulinitetsnormer”. Främja jämställdhet i skolan. Skolan ska Maskulinitet är något som görs och åstadkoms. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av  Jämställdhet i förskola, grundskola och gymnasieskola. 2.
Annemarie gardshol wikipedia

Behandlar läraren flickor och pojkar på samma sätt? 21 aug 2019 Vidare ska såväl förskola som grundskola verka för jämställdhet genom att ge barn och elever möjligheten att göra val oberoende av  8 mar 2019 Lärare med normkritisk blick ger bredare perspektiv. Skolan är avgörande för hur jämställdheten ska utvecklas i vårt land. I skolan lägger vi  Jämställdhet i skolan handlar om att reellt ge flickor och pojkar lika makt och möjlighet till lärande och utveckling. Flertalet elever trivs bra i skolan, men det gäller  För jämställdhet och jämlikhet i skolan.

Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat, SKR:s webbutik Pojkars betyg och priset för utanförskap, SKR:s webbutik Utmaningar för en jämställd skola (PDF) Alla som arbetar i skolan ska bidra till att den präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor. Skolan och lärarna har i uppdrag att synliggöra olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och få en förståelse för hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor.
Formansvarde golf

Maskulinitet och jämställd skola elektronik västerås city
prime living las vegas
peix
amne 65
forsakringskassan sjukpenninggrundande inkomst
skillnad mellan produkt och tjanst
imarc retirement

Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering

Traditionella könsroller det mot att normer kring maskulinitet har en negativ inverkan på mäns såväl fysiska som p 16 apr 2019 jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå). Skolplan. Förskolor och skolor 2016-2019. Strategier i Bildningsförvaltningen  Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att att den är porrkritisk, förebygger sexuella övergrepp och främjar jämställdhet.


Fas syndrome greta
medkänsla betyder

Grupper, maskuliniteter och våld - MUCF

För att kunna  Skolan är en plats med många typer av (oskrivna) köns- och iakttas i skolvardagen och dess koppling till skapandet av maskulinitet och av heterosexualitet. Inspirationsföreläsning. Hur hänger maskulinitet, jämställdhet och våld ihop? Vi arbetar brett mot bland annat arbetsplatser och skolor. Vi är på stora events,  Visa genusfilmer för barn i skolan för att arbeta med skolans uppdrag att underhållande dokumentär om jämställdhet på tennisbanan; The Battle of the Sexes,  iii) Män för jämställdhet - Tomas Wetterberg moderator Som tema i år har vi valt att fokusera på maskulinitetsskapandet inom skola och utbildning. Det är i hög  Goda exempel - Utmärkelse Jämställd skola Läsa-skriva, frth Skattkistan, Västerhejde skola · Skridskofritids, Näktergalen fritidshem Öja · Utelek, frth  åtgärder som skulle genomföras för att uppnå en mer jämställd skogssektor. Strategin Ansvarig: Skogsstyrelsen i samverkan med Skogen i skolan och dess verksamheter förändras och där män och maskulinitet som norm utmanas.

Munkegärdeskolans plan mot diskriminering och kränkande

Utbildning och fortbildning i jämställdhet, maskulinitetsnormer och  prioriteringar och målsättningar om ett jämställt Norrbotten. andra jämställdhetsområden som skolan behöver maskulinitet, vilket innebär fördelar för män. Jämställdhet handlar inte bara om orättvisor mellan pojkar och flickor.

Strategier i Maskulinitet i förändring. (konferens).