Myndigheters föreskrifter - Lagrummet

7565

Sök föreskrifter - Transportstyrelsen

Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen. SFS-nummer. 2021:235. Publicerad. 2021-03-27  Transportstyrelsen ska godkänna den eller de ansvariga. Förordning (2020:754). Vem som ska anses som förare.

  1. Land i afrika på 4 bokstäver
  2. Ersättning eller välling
  3. Sasonga salen
  4. Migrationsverket medborgare enheten
  5. Adobe photoshop elements 2021
  6. Studiehandledare på modersmål lön

Författningsnummer. Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Trafikslag. Alla trafikslag Luftfart Järnväg Sjöfart Vägtrafik. Serie.

Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 § Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, till-ståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:19) om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II; Föreskriften är utfärdad och kungjord av Transportstyrelsen men återges här eftersom den ändrar Vägverkets föreskrifter VVFS 2003:19.

Regeländringar beslutade den 25 april 2019 - Regeringen.se

Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår  Vägtrafik – 1 850 kr + portokostnad. För sjöfart och vägtrafik ingår i grundpaketet endast Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

Transportstyrelsens författningssamling ~ ~ TRANSPORT

En författningssamling är en samling lagar och andra författningar. I Sverige och Finland används termen för en viss eller vissa officiella regelbundet utkommande samlingar.

Transportstyrelsen forfattningssamling

BV-FS 2003:1 Banverkets föreskrifter om statsbidrag till investeringar i rullande materiel för regional kollektiv persontrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på riksdagen.se Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen.
Ann katrin berger

Regeringen föreskriver1 att 9 kap. 2–4 §§ fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

samt i bilaga 3 till förordningen ordet ”​Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande  14 jan. 2021 — Författningssamling och styrdokument Författningssamling.
Miguel garcía borda

Transportstyrelsen forfattningssamling nortech medical täby
jens larsson svt
läkarundersökning cabin crew
vad kostar kry landstinget
söka bilinformation
statistik förlossning dag
victor pelevin quotes

Författningssamling lagen.nu

Sedan årsskiftet 2008/2009 kan Transportstyrelsen ge ut ändringar till eller upphäva föreskrifter som ursprungligen har publicerats i Banverkets respektive Vägverkets författningssamling. Transportstyrelsens ändrings- eller upphävandeföreskrifter kommer i sådana fall även att ges ut i Trafikverkets författningssamling och läggas ut på Trafikverkets webbplats.


Fondlista skandia
räknelagar subtraktion

Svensk författningssamling

På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS) och Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS). Sökord. Författningsnummer. Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Trafikslag. Alla trafikslag Luftfart Järnväg Sjöfart Vägtrafik. Serie.

Transportstyrelsens författningssamling - MSB RIB

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton; beslutade den 23 mars 2018. Alla föreskrifter som Transportstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats. På webbplatsen finns även de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS). Sedan årsskiftet 2008/2009 kan Transportstyrelsen ge ut ändringar till eller upphäva föreskrifter som ursprungligen har publicerats i Banverkets respektive Vägverkets författningssamling. Transportstyrelsens ändrings- eller upphävandeföreskrifter kommer i sådana fall även att ges ut i Trafikverkets författningssamling och läggas ut på Trafikverkets webbplats. Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

Alla trafikslag, Luftfart, Järnväg, Sjöfart, Vägtrafik. Serie. De föreskrifter som Transportstyrelsen ger ut finns samlade i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).