Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet - Dagens Industri

1845

Omsorg om miljön - Ecophon

De två största är GRI (Global Reporting Initiative) och GHG-protokollet. GRI (  GHG-protokollet delar in utsläpp av växthusgaser i tre så kallade scope: • Scope 1 omfattar direkta utsläpp. Detta är utsläpp som Sydvattens egen verksamhet. Är du en erfaren energi- och klimatberäknare. Kan du GHG-protokollet på dina fem fingrar?

  1. Unionen sj
  2. Jobba inom idrott
  3. Ångra bilköp innan leverans
  4. Av-tekniker
  5. Multiplikation i excel
  6. Backbone svenska
  7. Pund to kr

Re-dovisningarna har också blivit mer ambitiösa – mer än hälften av företagen … När det gäller utsläpp av växthusgaser (GHG) rapporterar vi enligt principerna i GHG-protokollet, som utvecklats av World Resource Institute och World Business Council on Sustainable Development. Vi har använt oss av konsolideringsmodellen för ”driftkontroll” för att slå fast organisationsgränser och utsläpp av växthusgaser (GHG) som omfattas av FN:s Kyotoprotokoll, WRI och 9:15 GHG-protokollet och scope 3 Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begreppen scope 1, 2 och 3 med fokus på scope 3. 10.00 Kartläggning av dina väsentliga utsläpp i hela värdekedjan GHG-protokollet delar in utsläppen i tre scope. Dessa är scope 1 där direkta utsläpp ingår, scope 2 där indirekta utsläpp ingår ex-empelvis från el och fjärrvärme samt scope 3 med övriga indirekta utsläpp ex tjänsteresor. gReenHouSe gaS PRotoCol GHG-protokollet är den mest använda internationella redovis-ningsstandarden. GHG-protokollet, en förkortning för Greenhouse Gas Protocol, är den i dag mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser.

1. 1. Methane * underentreprenörer enligt definition i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet från WRI/WBCSD.

Bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan – att sätta mål

29 apr 2020 I klimatmålet för 2030 ingår alla tre 'scope' enligt Greenhouse Gas (GHG) – protokollet. – Vi välkomnar skärpta klimatkrav från både offentliga  6 okt 2020 Location based method - Metod för att beräkna utsläpp av inköpt el, värme och kyla i scope 2, GHG protokollet.

Zero Carbon - HKScan

What is the Scope 3 Standard? 2021-04-24 · Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet.

Ghg protokollet

Enligt ghg-protokollets redovisning delas utsläppen av växthusgaser in i 3 scope där oem under 2020 fokuserar på att redovisa enligt scope 1 och 2 och begränsat sig till varutransporter och tjänsteresor i scope 3. Scope 1 Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över. The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) is the most widely used international accounting tool for government and business leaders to understand, quantify, and manage greenhouse gas emissions.
Matte prov

7 september 2021 Klimat & energi. Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA. GHG-protokollet är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser.

2011 används som basår, då det var första gången som koldioxidutsläpp redovisades. Redovisningen sker enligt Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet. För verksamheter som vill ta fram klimatberäkningar finns metodstöd hos t ex GHG Protocol. GHG Protocol.
Schema göteborgs universitet

Ghg protokollet äldre personer i trafiken
vad betyder namnet therese
lon it konsult stockholm
support employment services
vad betyder iso

Redovisningsprinciper - ICA Gruppen

9:15 GHG-protokollet och scope 3 Vi går igenom grunderna för att beräkna klimatpåverkan och standardens principer. Vi bekantar oss med begreppen scope 1, 2 och 3 med fokus på scope 3. 10.00 Kartläggning av dina väsentliga utsläpp i hela värdekedjan GHG-protokollet delar in utsläppen i tre scope.


How to quote a quote in an essay
ecommerce logistik-day 2021

Klimatredovisning - Svensk Exportkredit

Se Appendix 1 för fullständiga tabeller. GHG-protokollet. TCPs beräkningar och rapportering sker enligt GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer.

Deklaration av emissionsberäkning Europeisk Standard - DHL

Greenhouse Gas Protocol provides standards and tools that help countries and cities track progress toward climate goals. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) som en global standard för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp. Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden som används av nationer och företag som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser. GHG-protokollet har ett över tio år långt samarbete med World Resources Institute och 2020-01-27 · GHG-protokollet, en förkortning för Greenhouse Gas Protocol, är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Utsläppen redovisas i scope (områden) 1, 2 och 3. Tricoronas beräkningsmodell följer GHG-protokollets riktlinjer. GHG-protokollet är utvecklat av World Resource Institute i samarbete med World Business Council on Sustainable Development och är den världsledande standarden för att mäta, hantera och rapportera utsläpp av växthusgaser.

Beräkningarna är baserade  18 aug 2020 Tabell 1. Totala utsläpp, ton CO2e, fördelade per scope enligt GHG-protokollet. Klimatpåverkan (ton CO2e).